Adatkezelési tájékoztató

Hatálybalépés dátuma (utolsó frissítés): 2024. március 8.

 

A DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. (DigiTerra) Adatkezelési Szabályzata alapján kiadott Adatkezelési tájékoztatója

Adatkezelő megnevezése és adatkezelőre vonatkozó utalások: DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. („DigiTerra”, „mi” vagy „mieink”)

Székhely: 2092 Budakeszi, Reviczky u. 114.
Adószám: 13051013-2-13-1-11

Telefonszám: +36 30 959 9955

Adatvédelmi tisztviselő: Nyull Balázs
Email: info@digiterra.hu

 

Ez az oldal tájékoztatja Önt a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó irányelveinkről, amikor Ön Szolgáltatásainkat használja.

Adatait a Szolgáltatások biztosítására és fejlesztésére használjuk. A Szolgáltatások használatával Ön beleegyezését adja az információk gyűjtéséhez és felhasználásához, melyet mi a jelen Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezelünk. Hacsak a jelen Adatkezelési Szabályzat másként nem rendelkezik, a jelen Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezések jelentése megegyezik az Általános Szerződési Feltételeinkben foglaltakkal.

 

Definíciók

Szolgáltatás

A Szolgáltatás az DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. által Önnek értékesített ’DigiTerra’ márkanév alatt elnevezett szoftverek fejlesztése, értékesítése, valamint harmadik féltől beszerzett szoftverek és informatikai eszközök értékesítése.

Személyes adatok

Személyes adat: olyan élő személyre vonatkozó adat, aki ezekből az adatokból (vagy a birtokunkban lévő vagy valószínűleg a birtokunkba kerülő információkból) azonosítható.

Használati adatok

A használati adatok a Szolgáltatás használata során vagy magából a Szolgáltatási infrastruktúrából automatikusan gyűjtött adatok (például egy oldallátogatás időtartama).

Cookie-k (sütik)

A sütik kis fájlok, amelyek az Ön számítógépén vagy mobileszközén tárolódnak.

 

Adatkezelő

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki (egyedül vagy közösen vagy más személlyel közösen) meghatározza a személyes adatok kezelésének vagy kezelésének célját és módját.

A DigiTerra Adatkezelési Szabályzat alkalmazásában az Ön személyes adatainak Adatkezelője vagyunk.

Adatfeldolgozók (vagy Szolgáltatók)

Adatfeldolgozó (vagy Szolgáltató) minden olyan természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelő megbízásából az adatokat feldolgozza.

Érintett (vagy Felhasználó)

Az Érintett minden élő személy, aki a Szolgáltatásunkat használja, és a Személyes adatok alanya.

 

Információgyűjtés és -felhasználás

Számos különböző típusú információt gyűjtünk annak érdekében, hogy Szolgáltatásunkat biztosíthassuk és fejleszthessük az Ön részére.

A gyűjtött adatok típusai

Személyes adatok

Szolgáltatásunk használata során megkérhetjük Önt, hogy adjon meg bizonyos személyazonosításra alkalmas adatokat, amelyek segítségével kapcsolatba léphetünk Önnel vagy azonosíthatjuk Önt („Személyes adatok”).

A személyazonosításra alkalmas adatok magukban foglalják (de nem kizárólagosan) a Cookie-kat és használati adatokat.

Használati adatok

Amikor mobileszközzel éri el a Szolgáltatást, bizonyos információkat automatikusan gyűjthetünk, többek között, de nem kizárólagosan az Ön által használt mobileszköz típusát, a mobileszköz egyedi azonosítóját, a mobileszköz IP-címét, az Ön mobil operációs rendszerét, az Ön által használt mobilinternet-böngésző típusa, egyedi eszközazonosítók és egyéb diagnosztikai adatok („Használati adatok”).

Cookie-k  (sütik) adatainak nyomon követése

Cookie-kat és hasonló nyomkövetési technológiákat használunk a Szolgáltatásunkon végzett tevékenységek nyomon követésére, és bizonyos információkat tárolására.

A sütik kis mennyiségű adatot tartalmazó fájlok, amelyek névtelen egyedi azonosítót tartalmazhatnak.

Cookie-kat küld a böngésző a webhelyről, és azokat az Ön készülékén tárolja.

Más nyomkövetési technológiákat is használunk (címkéket és szkripteket) az információk összegyűjtésére és nyomon követésére, valamint Szolgáltatásunk fejlesztésére és elemzésére.

Ön utasíthatja böngészőjét, hogy utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze a süti-küldést. Ha azonban nem fogadja el a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tudja majd használni Szolgáltatásunk egyes részeit.

Példák a használt sütikre:

Munkamenet Cookie-k. Szolgáltatásunk működtetéséhez munkamenet-sütiket (Session Cookie-kat) használunk.

Preferencia cookie-k. Preferenciális cookie-kat használunk, hogy megjegyezzük az Ön preferenciáit és különféle beállításait.

Biztonsági sütik. Biztonsági sütiket használunk biztonsági célokra.

 

Az adatok használata

Az DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. az összegyűjtött adatokat különböző célokra használja fel:

Szolgáltatásunk biztosítására és fenntartására

Szolgáltatásunk változásairól szóló tájékoztatásra

Ügyfélszolgálat biztosítására

Elemzések és információk gyűjtésére szolgáltatásunk javítása érdekében

Szolgáltatásunk használatának figyelemmel kísérésére

Technikai problémák észlelésére, megelőzésére és megoldására

 

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és a vonatkozó jogszabályok.

A DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. az Ön személyes adatait azért kezelheti, mert:

Szerződést kell kötnünk Önnel

Ön engedélyt adott nekünk erre

Az adatkezelés jogos érdekeinket szolgálja, és azt nem írják felül az Ön jogai

A törvény betartására

 

Az adatok megőrzése

Az DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. az Ön személyes adatait csak addig őrzi meg, ameddig az a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célokhoz szükséges. Személyes adatait a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben őrizzük meg és használjuk fel (például ha meg kell őriznünk az adatait a vonatkozó jogszabályok betartása érdekében), a viták megoldásához, valamint jogi megállapodásaink és irányelveink érvényesítéséhez.

 

A DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. belső elemzési célokra is megőrzi a használati adatokat. A használati adatokat általában rövidebb ideig őrizzük meg, kivéve, ha ezeket az adatokat a biztonság megerősítésére vagy Szolgáltatásunk funkcionalitásának javítására használjuk fel, vagy ha törvényi kötelezettségünk van ezen adatok hosszabb ideig történő megőrzésére.

Adatok közzététele

Jogi követelmények

 

Az DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. jóhiszeműen nyilvánosságra hozhatja az Ön Személyes Adatait, a következő szükséges intézkedések megtételéhez:

Törvényi kötelezettségnek eleget tenni

Az DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. jogainak vagy tulajdonának védelme érdekében.

A Szolgáltatással kapcsolatos esetleges jogsértések megelőzése vagy kivizsgálása érdekében

A jogi felelősséggel szembeni védelem érdekében

 

Az adatok biztonsága

Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra. Törekszünk arra, hogy korszerű és biztonságos informatikai eszközöket és eljárásokat alkalmazzunk személyes adatainak védelme érdekében.

Az Ön adatvédelmi jogai az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében

A DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. arra törekszik, hogy ésszerű lépéseket tegyen annak érdekében, hogy lehetővé tegye az Ön személyes adatainak helyesbítését, módosítását, törlését vagy korlátozását.

Ha tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és ha szeretné, hogy ezeket eltávolítsuk rendszereinkből, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Bizonyos esetekben Önt az alábbi adatvédelmi jogok illetik meg:

Tájékoztatás joga. Ön kérheti, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

Hozzáféréshez joga. Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és megismerheti hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeljük. Kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait, milyen forrásból származnak a személyes adatai amennyiben nem Ön bocsátotta azokat rendelkezésünkre, alkalmazunk-e automatizált döntéshozatalt, megismerheti annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

 

A helyesbítés joga. Önnek kérheti, hogy adatait helyesbítsük, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

Törlés joga. Ön kérheti, hogy kérésére töröljük a személyes adatait.

A tiltakozás joga. Önnek tiltakozhat személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen.

A korlátozás joga. Önnek kérheti, hogy korlátozzuk személyes adatai feldolgozását.

Az adathordozhatósághoz való jog. Ön kérheti, hogy az Önről rendelkezésünkre álló információkról másolatot kapjon strukturált, géppel olvasható és általánosan használt formátumban.

A hozzájárulás visszavonásának joga. Önnek bármikor joga van visszavonni hozzájárulását.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen kérések megválaszolása előtt megkérhetjük Önt személyazonosságának igazolására.

 

Önnek jogában áll panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen az Ön személyes adatainak gyűjtése és felhasználása miatt.

Szolgáltatók (Adatfeldolgozók)

Alkalmazhatunk harmadik fél cégeket és magánszemélyeket Szolgáltatásunk elősegítésére (“Szolgáltatók”), a Szolgáltatás nyújtására a nevünkben, Szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatások végzésére vagy segítségünkre Szolgáltatásunk használatának elemzésében.

Ezek a harmadik felek csak azért férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, hogy ezeket a feladatokat a nevünkben elvégezzék, és kötelesek azokat más célra nem kiadni vagy felhasználni.

Javasoljuk, hogy tekintse át Adatfeldolgozóink adatvédelmi szabályzatát.

Adatfeldolgozó

neve, székhelye

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység
MAXER Hosting Kft.

9021 Győr, Arany János u. 31.

digiterra.hu, digiterraexplorer.com elektronikus oldalak üzemeltetése
hírlevél küldés
Barion Payment Zrt.

1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet

online fizetés
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7.

online számlázás
A-K Trans Kft.

2314 Halásztelek, Puskás Tivadar u. 38.

csomagszállítás
Magyar Posta Zrt. levél és csomagszállítás
DHL Express Hungary Forwarding and Services LLC

Building 302 BUD International Airport

Budapest, 1185

nemzetközi csomagszállítás, vámügyintézés
DHL International GmbH

Charles-de-Gaulle-Str. 20

53113 Bonn

nemzetközi csomagszállítás, vámügyintézés
UPS Magyarország Kft.

Airport City Logistic Park – Building G

2220 Vecsés, Lõrinci utca 154

nemzetközi csomagszállítás, vámügyintézés

 

Más oldalakra mutató hivatkozások

Szolgáltatásunk tartalmazhat hivatkozásokat más oldalakra, amelyeket nem mi üzemeltetünk. Ha rákattint egy harmadik fél linkjére, akkor az adott harmadik fél webhelyére kerül. Nyomatékosan javasoljuk, hogy tekintse át minden felkeresett webhely adatvédelmi szabályzatát.

Harmadik fél webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalma, adatvédelmi irányelvei vagy gyakorlata felett nincs ellenőrzésünk és felelősséget sem vállalunk értük.

Gyermekvédelem

Szolgáltatásunk nem szól 18 éven aluli személyekhez.

Tudatosan nem gyűjtünk személyazonosításra alkalmas adatokat 18 éven aluli személyekről. Ha Ön szülő vagy gyám, és tudatában van annak, hogy Gyermeke személyes adatokat bocsátott rendelkezésünkre, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha tudomásunkra jut, hogy gyermekektől gyűjtöttünk személyes adatokat a szülői hozzájárulás ellenőrzése nélkül, lépéseket teszünk annak érdekében, hogy ezeket az információkat eltávolítsuk szervereinkről.

Jelen Adatkezelési Szabályzat változásai

Időről időre frissíthetjük Adatkezelési Szabályzatunkat. Minden változásról az új Adatkezelési Szabályzat közzétételével értesítjük Önt ezen az oldalon.

A változás hatályba lépése előtt értesítjük Önt, frissítjük a „hatálybalépés dátumát” a jelen Adatkezelési szabályzat tetején.

Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az Adatkezelési tájékoztatót bármilyen változás miatt. A jelen Adatkezelési Szabályzat módosításai akkor lépnek érvénybe, amikor azokat ezen az oldalon közzétesszük.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, vegye fel adatvédelmi tisztviselőnkkel a kapcsolatot a fent írt elérhetőségek valamelyikén.

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0