00 DigiTerra – Referenciák


A „dobozos” szoftvertermékek létrehozása mellett az utóbbi évek során számos egyedi térinformatikai fejlesztést is megvalósítottunk. Legjelentősebb projektjeink az alábbiak:

Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR)

MePARlogoA területalapú támogatásokhoz kapcsolódva elkészítettük a mezőgazdasági parcella azonosító rendszer térképeinek térinformatikai feldolgozó szoftverét. A szoftver azon túl, hogy a Földmérési és Távérzékelési Intézet térképi adatainak kezelő felülete, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) területi kirendeltségeinek a munkáját is támogatja. A szoftver segítségével végzik az MVH ügyfélszolgálati munkatársai a térképi adatok böngészését, az adatok keresését község, blokk vagy helyrajzi szám alapján, ügyfél regisztrációs űrlapok kitöltését és egyedi blokktérképek nyomtatását.

Parlagfű Információs Rendszer

pirA törvény által előírt parlagfűmentesítési program keretében elkészítettük a gyomnövény elleni védekezés hatósági eljárását támogató informatikai rendszert. A védekezés első szakaszában – a növény vegetációs periódusában – a Földmérési és Távérzékelési Intézet műholdas felderítéssel figyeli meg és azonosítja be a fertőzött területeket. Ezt követően a Földhivatalok és Növény- és Talajvédelmi Szolgálat munkatársai GPS helyszíni méréssel mérnek fel több ezer hektár területet. A hatósági eljárás a virágzás megakadályozására irányul.
Az eljárás térinformatikai hátterét a DigiTerra szoftverei biztosítják. A fertőzött területek terepi felmérése GPS-vevővel ellátott kézi számítógépen történik, a DigiTerra Explorer szoftver segítségével. A helyszínen felvett adatok egy központi adatbázisba kerülnek, ahonnan a közreműködő hatóságok a gyors intézkedés érdekében naprakész információkhoz jutnak, hiszen a rendszer azon túl, hogy az ingatlan-nyilvántartással összekapcsolva a tulajdonosok, földhasználók adatait is rendelkezésre bocsátja, támogatja az eljárás lefolytatásának lépéseit is.

Gazdálkodási napló adatrögzítő rendszer

A Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából elkészítettük a gazdálkodók által benyújtott gazdálkodási naplók nagytömegű adatrögzítésére szolgáló rendszert. A rendszer segítségével több tízezer napló rögzítését valósította meg egy adatrögzítésre szakosodott cég. Az adatbevitelnél fontos szempont volt a rögzítés sebessége, a bevitt adatok minőségbiztosítása és az adatrögzítő munka teljesítmény alapú elszámolása. A kitűzött célokat a rendszer maradéktalanul megvalósított.

Erdőtűz-modell rendszer

A projekt célja a szabadtéren keletkező vegetációtüzek terjedésének modellezése, illetve biomassza modellek és térkép alapján a vegetációtüzek hatásainak vizsgálata volt. A rendszer alapját az űrfelvételek elemzésével készült biomassza térkép jelenti, amely a terület tűzökológiai szempontok szerint kialakított vegetáció-csoportjait ábrázolja. Miután minden eloltott vegetációtüzet a tűzvizsgálat során GPS-vevővel ellátott kézi számítógéppel körbemérnek, a szoftver a tüzek területét a biomassza térképen ábrázolja. A térképezési feladatokon túl megvalósítottunk olyan elemzési feladatokat is, mint a katasztrófavédelem adatbázisában rögzített adatok beolvasása és tárolása, a tűzoltást végzők által felvett adatlapok alapján az oltás hatékonyságának és bekerülési költségeinek elemzése, illetve térképek nyomtatása.

MVH – Helyszíni Ellenőrzési Rendszer

A területalapú támogatási kérelmek helyszíni ellenőrzéséhez elkészítettük a Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Hivatal számára azt a térinformatikai alkalmazást, amelynek alapja a GPS-vevővel ellátott kézi számítógéppel elvégzett terepi mérés. A helyszínen végzett ellenőrzés megállapításainak függvényében dönt a hivatal a támogatási kérelmek kifizetéséről. Az ellenőrzés a kérelmek több mint 5%-át érinti. Az ellenőrzésre kijelölt parcellák adatait a rendszer a központi adatbázisból terepi készülékekre tölti le. A helyszíni ellenőr az ellenőrzés során elektronikus jegyzőkönyvet készít, majd a terepi munka végeztével azt visszatölti a központi rendszerbe. A jegyzőkönyv legfontosabb adata a mezőgazdasági parcella területe és a kultúra. A terület mérése GPS készülékkel történik. A terepi szoftver különböző mérési módszerei lehetővé teszik a hatékony és pontos munkavégzést.

A DigiTerra szoftvereket széles körben használják ügyfeleink térinformatikai feladatok elvégzésére. Legfontosabb, nagyobb felhasználószámú referenciáink az alábbiak.

Termék, alkalmazásÜgyfélOrszágFelhasználók számaFelhasználás célja
DigiTerra ExplorerMezőgazdászokMagyarország2500 fölöttTerületmérés, térképezés
Helyszíni Ellenőrzési RendszerMVHMagyarország480Területalapú támogatások ellenőrzése
DigiTerra MAPMgSZH Erdészeti IgazgatóságokMagyarország410Térképezési funkciók
DigiTerra ExplorerÁllami ErdőgazdaságokMagyarország280Erdőterületek felmérése
DigiTerra EIRÁllami ErdőgazdaságokMagyarország250Termelésirányítás
DigiTerra MAPÁllami ErdőgazdaságokMagyarország198Térképezési funkciók
DigiTerra Explorer Földhivatalok, NTSZ hivatalokMagyarország160Parlagfüves területek felmérése
DigiTerra Explorer Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung ForstwesenAusztria110Viharkárok felmérése
DigiTerra Explorer Egészségügyi MinisztériumLengyelország70Ivóvízkutak- és források felmérése
DigiTerra Explorer Erdészeti MinisztériumIndonézia38Erdőrehabilitációs felmérések
DigiTerra Explorer National TrustNagy-Britannia30Védett növények felmérése

Back to Top