00 DigiTerra – DigiTerra Map

DigiTerra MAP

A DigiTerra MAP egy magas szinten integrált térinformatikai szoftver professzionális felhasználók részére. A programmal nagyméretű földrajzi adatbázisok alakíthatók ki, legyen szó vektor vagy raszter térképi állományokról, terepmodellekről és térképi elemekhez kapcsolódó leíró adatokról. A szoftver az előbbi feladatok elvégzéséhez szükséges valamennyi eszközt tartalmazza:

 • beépített tematikus térképező,
 • térképszerkesztő és elemző eszközök,
 • digitális képfeldolgozó és felületmodellező,
 • relációs adatbázis-kezelő és jelentéskészítő.

Felületmodellezés, 3D

Letörések, fix terep- alakzatok jelölése, szabálytalan három- szögháló generálás, szintvonalrajz, feliratozás, felületszínezés, térbeli megjelenítés felületmodell alapján. Hossz- és keresztmetszet készítés, földtömeg-számítás, információkérés grafikus elemekről.

Vektoros térképek rajzolása

Vektortérképek kartográfiai minőségű előállítása, megjelenítése, tematikus térképezés.
Hatékony eszközök a térkép kartografálásához. Térkép digitalizálás képernyőn, fejlett valós idejű topológiai szerkesztő és hibakereső funkciók, térbeli elemzések, rétegek közötti műveletek

Digitális fotogrammetria

Mérőképek és amatőr felvételek tájékozása, légihárom-szögelés, tömbkiegyenlítés, térbeli kiértékelés, automatikus terepmodell kinyerés. Többsávos űrfelvételek feldolgozása: raszter transzformáció, szűrés, képalgebra, hisztogram műveletek, többféle képosztályozási módszer.

Raszteres elemzések

Összelátási vizsgálatok, vízgyűjtő területek felkeresése, vízösszefolyási térkép, árvíz- és gátmodellezés. Nyomtatás tervezése: kartográfiai minőségű térképek előállítása több térképnézetből, saját grafikákból. Térképsablonok használata nyomtatáshoz.

Az alábbiakban tájékozódhat a különböző verziókban megtalálható funkciókról – kattintson a + jelre a tartalom megjelenítéséhez.

Basic – Minden térinformatikus számára szükséges funkciók

Alapszoftver és vektoros elemzések

A DigiTerra Map alapja a digitális térképek kezelése: a szoftver vektor térképeket, raszter állományokat és felületmodelleket kezel, és mindhárom típust méretkorlát nélkül képes feldolgozni. Az állományok megjelenítése méretarány-tartományhoz köthető és tetszőlegesen – a program egészére jellemzően – kifejezésekkel paraméterezhető.

A vektor térképek alapja tetszőleges relációs lekérdezés lehet. A vektor elemek tematikus osztályokba sorolhatók. Az osztályokhoz színek, méretek, vonaltípus, kitöltési minta, betűtípus és stílus rendelhető. A program hatékony rajzelem feliratozással rendelkezik. A feliraton kívül szimbólumok, kartodiagramok (grafikonok) és képek is megjeleníthetők. A rajzelemek grafikus alakzatokkal és tetszőleges szöveges kifejezéssel kiválaszthatók. A kiválasztott elemek törölhetők, eltolhatók, elforgathatók, torzíthatók és kiírhatók egy másik állományba. Valamennyi rajzelemhez leíró adatok tartoznak. A leíró adatok bármikor előhívhatók és szerkeszthetők. A leíró adatok tárolják a rajzelem azonosító adatait, szakadatait és egyéb tulajdonságait.

A szerkesztési és elemzési műveletek eredménye azonnal elmentődik, ezáltal egyszerre többen is szerkeszthetik ugyanazt a térképet. A szerkesztési funkciókkal meglévő rasztertérképeket digitalizálhatunk, vektorállományokat javíthatunk, új méréseket dolgozhatunk fel. A térképezés során a program valós időben alakítja ki a topológiát, végzi el az illesztéseket, jelzi ki a metszéseket és a jelentkező záródási hibákat. A szerkesztés során tetszőleges számú visszalépésre van lehetőségünk. Vektor-szerkesztési funkciókhoz tartozik még többek között a terület építés vonalas állományból és a védőzóna generálás. A program a szabványos vektor állományokat támogatja (DXF, Shape, MIF/MID).

A program segítségével kartográfiai igényű térképeket is nyomtathatunk. A nyomtatási dokumentumon különböző objektumokat helyezhetünk el, azokat mozgathatjuk, átméretezhetjük és igazíthatjuk. A nyomtatási objektumok lehetnek térképek, 3D nézetek, jelmagyarázatok, méretskálák, feliratok, jelentések, grafikus primitívek és képek. A térképek nyomtatása méretarány-helyesen, magyar és nemzetközi koordinátahálózattal, koordináta-feliratokkal többféle stílusban történhet.A nagyméretű adatbázis területileg osztott adatszegmensekből építhető fel. A különböző szegmensekben elhelyezett azonos struktúrájú adatállományok logikailag egy adatállományként kezelhetők. Az adatállományokhoz külön-külön fájl-hozzáférési jogok rendelhetők. A fájlhozzáférési jogokon kívül van egy második szintű védelem is, a programkezelési jogok felhasználókhoz rendelése.

A leíró adatok nyilvántartását a beépített relációs adatbáziskezelővel végzi a program. Az adatbázismotor MMDM technológián alapul, ez azt jelenti, hogy nincsenek indexfájlok és a relációs modell a memóriában áll össze. A technológiának köszönhetően a nagyméretű adatbázisok lekérdezése is rendkívül gyors. A modul segítségével részletesen megtervezhetjük adattábláinkat, az adatmezőknek alapértékeket, ellenőrzési feltételeket adhatunk meg.

A szűrt és rendezett rekordokat egyenként vagy csoportosan is módosíthatjuk. A módosításnál a beugró kódszótár sokszor segítségünkre lehet. Minden egyes rajzelemhez kapcsolódnak leíró adatok, az adatok mindkét irányú elérése biztosított. Az adatmezők utalhatnak dokumentumokra, web címre, kép- és hangfájlokra is.

Szabványos adatbázisokhoz ODBC interfészen és közvetlen adatkapcsolaton keresztül biztosított a hozzáférés. Az adatok megjelenítése a táblázatos elrendezésen kívül történhet objektum nézetben is, mellyel az objektum összes kapcsolt adata pl. helyrajzi szám, tulajdonos, raktáradatok egyidejűleg jelennek meg.

Beépített jelentéskészítő gondoskodik arról, hogy adatainkat, összesítsük, rendezzük, grafikonokkal lássuk el, majd oldalakra törve megjelenítsük és kinyomtassuk. A jelentések cellákból épülnek fel, melyek tartalmazhatnak feliratokat, adatbázis lekérdezéseket, grafikonokat és térképrészleteket. A cellák grafikusan tervezhetők, színnel, mérettel, kerettel rendelkeznek. Az adatbázis lekérdezéséhez több mint 100 beépített függvényt kapunk segítségül. Az MMDM technológiának köszönhetően a százoldalas jelentések is egy másodperc alatt elkészülnek.

Az alapszoftver által kínált funkciók:

Adatszervezés és jogosultságok

 • GIS adatbázisok kialakítása és egységes kezelése adatszegmensekben
 • Adatok aktualizálása hálózati környezetben
 • Több felhasználós hálózati működés
 • Felhasználók és csoportok kezelése
 • Jogok és adatbiztonság beállítása

Térképezés

 • Vektor, raszter és felületmodell (TIN) állományok kezelése
 • Méretarány tartományhoz köthető megjelenítés
 • Átlátszóság kezelése rétegenként
 • Tematikus térképezés: vektoros adatok osztályba sorolása kifejezések alapján, osztályonként komplex grafikai beállítási lehetőségek, feliratozás, szimbólumok, képek, kartodiagramok elhelyezése
 • Grafikus mérések a térképen: koordináta, terület, kerület, távolság és szögmérés
 • Geometria polinomiális transzformációja hasonló pontok alapján
 • Gyors affin és gumilepedő transzformáció

Vektoros rétegek (adatforrások)

 • Tematikus térképezés tetszőleges relációs lekérdezés alapján, kifejezés-építő segítségével
 • Tematikus osztályok kezelése az egyes osztályokra jellemző egyedi rajzi beállításokkal
 • Rajzelem feliratozás, képek, szimbólumok, grafikonok kezelése, megjelenítése
 • Térképelem kiválasztás, szerkesztés grafikusan és leíró adatok alapján, kifejezés-építő segítségével
 • Rajzelemekhez kapcsolódó leíró adatok megjelenítése
 • Új térképállományok létrehozása, meta-adatok, jogosultságok megadása, opcionális szerkesztés
 • Valós idejű topológikus szerkesztési funkciók
 • Topológikus térbeli műveletek
 • Tolerancia beállítások használata szerkesztéshez
 • Támogatott vektor formátumok: ESRI Shape, MapInfo MIF/MID, Atlas BNA, AutoCAD DXF és koordináta állományok

Raszteres rétegek (adatforrások)

 • Gateway technológia: raszter állományok rendkívül gyors közvetlen elérése és feldolgozása
 • Támogatott raszter formátumok: BMP, PCX, LAN, BIL, TIFF, GeoTIFF, DEM, RAS, ERS, ECW, JPEG2000
 • Raszter képek felépítése raszter folyamatokból
 • Folyamatonként adatforrás, georeferencia, sáv, kontraszt, színpaletta megadási lehetőség
 • Eltérő felbontású digitális felvételek integrálása (Spot és Landsat)
 • Monokróm, színes, multi és hiperspektrális felvételek támogatása

Leíró adatok kezelése

 • Beépített adatbázis kezelő
 • Adattábla kapcsolatok kialakítása vizuálisan, kapcsolatépítő segítségével
 • Szűrés, rendezés
 • Adatok megjelenítése táblázatban és objektum (kapcsolat) nézetben
 • Keresés a leíró adatok között
 • Leíró adatokhoz kapcsolt objektum megmutatása a térképen
 • A leíró adatokhoz külső dokumentum kapcsolható (szöveg, kép, hang, videó, weblap)
 • Kódszótár használat (enumerációs és hierarchikus adattípusok támogatása)
 • Csoportos adatkezelés: törlés, hozzáfűzés, módosítás
 • Adattábla struktúra, meta-adatainak és jogainak módosítása
 • Export, import funkciók: szövegfájl, dBase, Excel, BTF
 • Hozzáférés külső adatbázisokhoz: bármely ODBC/OLEDB szabványt támogató adatbázis (Oracle, MSSQL, Sybase)

Jelentéskészítés

 • Kimutatás készítése grafikus tervezéssel
 • Egyszerű és összetett jelentések támogatása
 • Jelentések kategorizálása
 • A jelentésekben listák, összesítők, grafikonok, képek, térképek elhelyezése
 • Az elkésztített kimutatás nyomtatható, exportálható

Nyomtatás

 • Grafikusan tervezhető nyomtatási kép
 • Kartográfiai minőségű, különböző stílusú térképek előállítása
 • Grafikonok, jelmagyarázat, koordináta-hálózat, méretskála, szemléltető grafika használata a térkép mellett
 • Nyomtatási sablonok használata
 • Nagyméretű raszteres térképek és térbeli nézetek nyomtatása, exportja
Advanced – Bővített 3 dimenziós funkcionalitás

Terepmodellezés, 3D

A felületmodellező segítségével ponthalmazból, vonalakból, 3D objektumokból szabálytalan háromszögháló modellt (TIN) generálhatunk. A modellben külön jelölhetjük a letöréseket, idomvonalakat, terepalakzatokat. A program háromszögenként görbült felületdarabkákat illeszt, ez biztosítja a sima futású szintvonalakat. A felületmodell alapján tetszőleges sűrűségben szintvonalakat jeleníthetünk meg, színezhetjük a térképeinket magasság, kitettség és megvilágítás szerint. A szintvonalakon kívül további, a domborzatból levezethető tematikákat lehet kirajzoltatni. A modell lehetőséget biztosít térbeli megjelenítésekre, hossz- és keresztmetszet készítésére, földtömegszámításra, szintsíkok és raszter alapú terepmodell generálására.

Az egyik leglátványosabb modul a térbeli megjelenítő. A kirajzoláshoz szükséges magassági dimenziót a felületmodellekből veszi át a program. Minden egyes megjelenítendő témának külön felületmodell forrása és eltolási paramétere lehet, ezáltal egymás fölé fektethetjük a vizsgálni kívánt elemeket. A térbeli kép (térkép) tartalmazhat vonalakat, feliratokat, szimbólumokat, szintvonalakat, 3D objektumokat, raszterképeket és színezett felületmodelleket. A szokásos beállításokon felül megemlítendő az anaglif (sztereó hatást kelt), a köd, a magassági torzítás és a vágási opciók. Ezzel az eszköztárral igazán szép képek generálhatók. A 3D nézeten pozíciókat és objektum információkat is lekérdezhetünk.

Professional – A profik választása: teljeskörű megoldás

Digitális fotogrammetria és raszter feldolgozás

A modul légi- vagy űrfelvételekbol perspektív torzulásoktól mentes ortofotót készít. A felvételek tájékozása (illesztőpontok megadása) után a program a területről készített terepmodell segítségével transzformálja át a képet. Több felvétel transzformálása földi illesztőpontok és kötőpontok felhasználásával hatékony és pontos térképezési eszközt eredményez.

Az ortofotó pontosságának sarkalatos kritériuma a használt magassági adatok megbízhatósága. Legjobb eredményt a légifelvételekből sztereoszkópikus elven nyerhető felszínborítási modellel kaphatunk. Ezt támogatja az automatikus terepmodellező rutin, mely egy lépésben állítja elő a pontos ortofotót és a terepmodellt.

Általában a célterületet több ortofotó fedi le, ezért a program a képekből összeállított ortofotó mozaik elkészítéséhez további funkciókat kínál: metszővonalak, régiók, színegyensúly számítás.

A modul méretkorlát nélkül végzi a raszter állományok megjelenítését és feldolgozását, és algoritmikus feldolgozó folyamatokból építkezik. A folyamatonként megadható forrás, georeferencia, sáv, szűrő, algoritmus, intenzitás transzformáció és színpaletta olyan rugalmas eszközt adnak a felhasználó kezébe, mellyel a képfeldolgozás és raszter elemzés jelentős része lefedhető. A program számos képfeldolgozó sablont is tartalmaz (NDVI, PCA, Tasseled Cap). Az algoritmikus feldolgozóval valós időben tudunk eltérő felbontású felvételeket megjeleníteni (Landsat + Spot + légifénykép), a felvételt szűrni és osztályozni. Az eredményt azonnal látjuk a képernyőn és nem kell ideiglenes fájlok sorát használnunk. A modul tartalmazza a raszterképek geometriai transzformációját, képstatisztikákat és a képosztályozás funkcióit. A megjelenítő a szabványos raszter adatforrásokon kívül a Wavelet technológiával tömörített felvételeket is támogatja. Raszterelemzéssel modellezésre nyílik lehetőségünk (vízösszefolyási, elöntési, megvilágítási …) modellek.

 

Terepmodellezés, 3D

A felületmodellező segítségével ponthalmazból, vonalakból, 3D objektumokból szabálytalan háromszögháló modellt (TIN) generálhatunk. A modellben külön jelölhetjük a letöréseket, idomvonalakat, terepalakzatokat. A program háromszögenként görbült felületdarabkákat illeszt, ez biztosítja a sima futású szintvonalakat. A felületmodell alapján tetszőleges sűrűségben szintvonalakat jeleníthetünk meg, színezhetjük a térképeinket magasság, kitettség és megvilágítás szerint. A szintvonalakon kívül további, a domborzatból levezethető tematikákat lehet kirajzoltatni. A modell lehetőséget biztosít térbeli megjelenítésekre, hossz- és keresztmetszet készítésére, földtömegszámításra, szintsíkok és raszter alapú terepmodell generálására.

Az egyik leglátványosabb modul a térbeli megjelenítő. A kirajzoláshoz szükséges magassági dimenziót a felületmodellekből veszi át a program. Minden egyes megjelenítendő témának külön felületmodell forrása és eltolási paramétere lehet, ezáltal egymás fölé fektethetjük a vizsgálni kívánt elemeket. A térbeli kép (térkép) tartalmazhat vonalakat, feliratokat, szimbólumokat, szintvonalakat, 3D objektumokat, raszterképeket és színezett felületmodelleket. A szokásos beállításokon felül megemlítendő az anaglif (sztereó hatást kelt), a köd, a magassági torzítás és a vágási opciók. Ezzel az eszköztárral igazán szép képek generálhatók. A 3D nézeten pozíciókat és objektum információkat is lekérdezhetünk.

Minimális rendszerkövetelmények:

 • Windows 2000, XP, XP Tablet PC Edition, Vista, 7, 8 operációs rendszer
 • AMD / Pentium 200 Mhz-es processzor
 • 32 Mbyte RAM
 • minimum 25 Mbyte szabad lemezterület

A DigiTerra Map az eltérő felhasználói igényekhez alkalmazkodva modulszerűen épül fel. Az alapszoftver biztosítja az általános térképezési, térinformatikai adatbáziskezelő- és szervező, jelentéskészítő és térképnyomtatási funkciókat, ezen felül pedig külön-külön állnak rendelkezésre az egyes szakterületeken szükséges modulok. Ez a felépítés lehetővé teszi, hogy minden felhasználó csak a valóban használt modulokért fizessen.

Képernyőképek

Vásárlás

Webshopunkban kedvező áron juthat hozzá a DigiTerra Map programhoz! Tekintse meg ajánlatunkat.
Irány a webshop!

Back to Top